Velkommen til Thomas web - veiledning for kandidater !

 

Denne veiledning er for de som har fått en invitasjon til å besvare en Thomas-analyse, en kartlegging eller en test. Dette kan være gjort som en forberedelse til intervju, som et ledd i en utviklingsprosess internt i din virksomhet eller i forbindelse med en medarbeidersamtale eller lignende.

Uansett hvilken situasjon du skal inn i er det best å være forberedt.

Husk at virksomheter bruker Thomas kartleggingsverktøy for å kvalitetssikre sine beslutninger vedrørende ansatte.  Våre kunder liker å ansette riktig person på riktig plass - mennesker som passer inn i deres organisasjoner.

Hvis du er ansatt i en virksomhet som bruker Thomas verktøy, er dette et tegn på at de bryr seg om tilrettelegging og utvikling av deg som ansatt - for å trives og lykkes i ditt arbeide.

På denne siden kan du finne informasjon om psykometriske verktøy og finne tips til din egen forberedelse.

 
Why am I being assessed? learn more
 
How to do assessments? learn more
 
Tips og Råd les mer
 
Video help learn more