PPA
W ciągu zaledwie 8 minut Analiza Thomas PPA dostarcza informacji dotyczących stylu zachowania osoby w sytuacji zawodowej, odpowiadając na pytania: Jakie są mocne strony i ograniczenia osoby? W jaki sposób się komunikuje? Czy potrafi samodzielnie rozpoczynać działania? Co ją / go motywuje?
Analiza Profilu Osobowego (Thomas PPA) dostarcza danych dotyczących stylu zachowania osób w pracy, zwiększając pewność podejmowanych decyzji rekrutacyjnych, określając obszary w których należy zainwestować środki przeznaczone na szkolenia i rozwój, a także wskazując sytuacje gdzie potrzebne byłoby podniesienie morale pracowników by uniknąć niepożądanych zmian na stanowiskach. 

Pozwala także menadżerom bardziej efektywnie zarządzać, a co za tym idzie poświęcać mniejszą ilość czasu osobom, które nie osiągają wyników, a zamiast tego koncentrować energię na tych pracownikach, którzy rzeczywiście przyczyniają się do rozwoju firmy. 

Wypełnienie kwestionariusza Analizy Thomas PPA zajmuje tylko około 8 minut.  Osoba przeprowadzająca Analizę otrzymuje wykres (profil osobowy) na podstawie którego może określić mocne strony i potencjalne ograniczenia osoby, jej/ jego styl komunikowania się, wartości dla organizacji, czynniki motywujące, kluczowe obawy i styl zachowania pod presją. 

Po wypełnieniu przez osobę kwestionariusza, użytkownik otrzymuje natychmiastowy dostęp do 18 dodatkowych raportów przydatnych w procesach dopasowywania osób do stanowisk, kategoryzacji nadesłanych dokumentów aplikacyjnych, zarządzaniu, coachingu, budowaniu programów rozwojowych i szkoleniowych. 


Skorzystaj z Analizy Thomas PPA aby:
  • Wybierać właściwe osoby na właściwe stanowiska
  • Planować ścieżki karier i rozwój osób w organizacji
  • Efektywnie budować zespoły
  • Podnosić poziom lojalności i morale pracowników, aby zapobiegać niepożądanym zmianom na stanowiskach
  • Dokładnie określać obszary których rozwój będzie miał najkorzystniejszy wpływ na firmę
  • Zarządzać wynikami
  • Skutecznie rozwiązywać problemy w zespołach
  • Zwiększać motywację pracowników

Dowiedz się jak Analiza Thomas PPA pomaga w rekrutacji, retencji, rozwoju 
i zarządzaniu ludźmi w organizacji. 

Wypróbuj Analizę Thomas PPA i dowiedz więcej na temat Twojego stylu zachowania w pracy. 

Zadzwoń pod numer telefonu +48 (22) 355 33 00 lub napisz: thomas@slg.com.pl by porozmawiać o tym jak Narzędzia Thomas mogą zwiększyć Twoją pewność przy podejmowaniu decyzji związanych z zarządzaniem ludźmi w organizacji.
 
Przykładowy raport

Profil osobowy
pokaż przykład
 
Everything OfficeDostawca artykułów biurowych wykorzystuje Narzędzia Thomas
w procesach zarządzania i rozwoju. dowiedz się więcej (j.ang)
 

Mark Howard

Jak rekrutować właściwych ludzi
i zatrzymywać ich
w organizacji. odtwórz video (j. ang)